Niet verschenen zonder bericht

Niet verschenen zonder bericht

Het komt helaas steeds vaker voor dat patiënten een afspraak maken en vervolgens niet op het spreekuur verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuurtijd verloren en lopen de wachttijden op.

Als u de afspraak niet kunt laten doorgaan vragen wij u (liefst 24 uur) van te voren de afspraak af te zeggen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden ingepland.
Bij het niet verschijnen zonder bericht noteren we dit in uw medisch dossier.

Wanneer u niet op het spreekuur verschijnt zonder af te bellen, sturen we u een bericht. Gebeurt dit daarna nog eens dan brengen wij de kosten van het consult in rekening à €25,-. Dit conform landelijke richtlijnen van de Landelijke Huisartsenvereniging.

Let op: dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.Translate »
Call Now Button